Was it me?

Art Space 14th day

Kinitiras Studio

Photographer: Yiorgos Mavropoulos

Rehearsals

Photographer: Kiriakos Giannatos

/